Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Bắc Giang

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Bắc Giang

Huyện Lạng Giang 3 địa điểm
Huyện Hiệp Hoà 2 địa điểm
Huyện Lục Nam 1 địa điểm
Huyện Tân Yên 1 địa điểm
Huyện Việt Yên 1 địa điểm
Thành Phố Bắc Giang 6 địa điểm