Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Bắc Ninh

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành 1 địa điểm
Huyện Gia Bình 2 địa điểm
Huyện Quế Võ 1 địa điểm
Thành Phố Bắc Ninh 4 địa điểm