Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Cần Thơ

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Cần Thơ

Huyện Cờ Đỏ 2 địa điểm
Huyện Thới Lai 1 địa điểm
Quận Bình Thủy 3 địa điểm
Quận Cái Răng 3 địa điểm
Quận Ninh Kiều 14 địa điểm
Quận Ô Môn 2 địa điểm
Quận Thốt Nốt 1 địa điểm