Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Kon Tum

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Kon Tum

Huyện Đak Hà 2 địa điểm
Thành Phố Kon Tum 5 địa điểm