Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Quảng Ngãi

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn 1 địa điểm
Huyện Tư Nghĩa 1 địa điểm
Huyện Đức Phổ 1 địa điểm
Thành Phố Quảng Ngãi 7 địa điểm