Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Tây Ninh

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Tây Ninh

Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Gò Dầu 1 địa điểm
Huyện Hòa Thành 2 địa điểm
Huyện Trảng Bàng 2 địa điểm
Thành Phố Tây Ninh 5 địa điểm