Mạng lưới ATM Ngân Hàng Đông Á Thái Bình

Điểm đặt máy ATM DongA Bank Thái Bình

Huyện Tiền Hải 3 địa điểm
Huyện Hưng Hà 1 địa điểm
Huyện Kiến Xương 3 địa điểm
Huyện Quỳnh Phụ 1 địa điểm
Huyện Thái Thụy 1 địa điểm
Huyện Vũ Thư 1 địa điểm
Huyện Đông Hưng 1 địa điểm
Thành Phố Thái Bình 8 địa điểm