Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bắc Giang

  • Địa chỉ: 569 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-0240) 3528234 (101)
  • Số Fax: (84-0240) 3528237
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bắc Giang