Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bắc Ninh

  • Địa chỉ: 304 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-0241) 3855710
  • Số Fax: (84-0241) 3855713
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bắc Ninh