Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Gia Bình

  • Địa chỉ: Kiot 18 Chợ Trung Tâm , Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-0241) 3670668
  • Số Fax: (84-0241) 3670558
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Gia Bình