Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Giồng Trôm

  • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
  • Số điện thoại: : (84-075) 3642222
  • Số Fax: (84-075) 3640666
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Giồng Trôm