Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Điện Biên Phủ

  • Địa chỉ: 478 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-0511) 3813822
  • Số Fax: (84-0511) 3813824
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Điện Biên Phủ