Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Hải Châu

  • Địa chỉ: 217 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-0511) 3866028
  • Số Fax: (84-0511) 3866560
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Hải Châu


Các chi nhánh DongA Bank Quận Hải Châu