Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Hòa Khánh

  • Địa chỉ: 68 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Băc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-0511) 3738818 - 3738817
  • Số Fax: (84-0511) 3738819
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Hòa Khánh