Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Gia Lai

  • Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-059) 3720040
  • Số Fax: (84-059) 3824154
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Gia Lai