Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Kiến An

  • Địa chỉ: 222 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-031) 3577830
  • Số Fax: (84-031) 3577827
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Kiến An