Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Ngô Quyền

  • Địa chỉ: 163 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-031) 3652395
  • Số Fax: (84-031) 3652395
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Ngô Quyền