Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Thủy Nguyên

  • Địa chỉ: 111-113 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-031) 3642575
  • Số Fax: (84-031) 3642578
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Thủy Nguyên