Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 257 QL 1A, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
  • Số điện thoại: (84-079) 3615883
  • Số Fax: (84-079) 3615881
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Sóc Trăng