Chi nhánh Ngân Hàng Đông Á tại Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng

Ngân Hàng Đông Á (DongA Bank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đà Lạt.