Chi nhánh Ngân Hàng Đông Á tại Huyện Núi Thành Quảng Nam

Ngân Hàng Đông Á (DongA Bank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.