Công ty khai thác thủy lợi Nam Đuống

Địa chỉ: Phố Mới, Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động: 2659; 24/24

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Công ty khai thác thủy lợi Nam Đuống