Sở nội vụ Bắc Ninh

Địa chỉ: 9 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động: 2939; 24/24

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Sở nội vụ Bắc Ninh


Các điểm đặt ATM DongA Bank Thành Phố Bắc Ninh