Chi nhánh Ngân Hàng Đông Á tại Quảng Nam

Ngân Hàng Đông Á (DongA Bank) có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 18 quận huyện của Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Núi Thành 1 địa điểm, Huyện Duy Xuyên 1 địa điểm, Huyện Thăng Bình 1 địa điểm, Huyện Đại Lộc 1 địa điểm, Huyện Điện Bàn 1 địa điểm, Thành Phố Hội An 1 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 2 địa điểm,...